News News list

Thông Báo CBT

2018-01-19 16:49:30

      Các thợ săn thân mến!

      Phiên bản thử nghiệm xóa nhân vật (CBT)đang được gấp rút hoàn thành! Mau kêu gọi bạn bè cùng tham gia cuộc hành trình vào thế giới thợ săn thần kỳ đầy rẫy mạo hiểm nào!

      Quy tắc thử nghiệm xóa nhân vật: Kim Cương Nạp và EXP VIP có được trong thời gian thử nghiệm xóa nhân vật sẽ được hoàn trả 100% trong phiên bản chính thức, ngoài ra còn được nhận thêm một thẻ bài Nobunaga hiếm.

      Chú ý: Tỷ lệ Nạp trong game là 10.000=27 Kim Cương, có nghĩa là Nạp 100.000 nhận được 270 Kim Cương, 270 EXP VIP.

    

        11.png