News News list

Thông Báo Thời Gian Bản Chính Thức OBT

2018-03-06 15:49:37

❣Thông Báo Thời Gian Bản Chính Thức OBT
Chào buổi sáng! CBT đã kết thúc 10 ngày rồi, cảm ơn sự ủng hộ của các hunter! Các hunter nhớ game không ? Chúng tôi xin thông báo giai đoạn OBT sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 20/03/2018.

Trong OBT những tính năng mới sẽ được thêm vào game

.720x500_公告.jpg